Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Tidigare nyheter
Larmboken
Pressreleaser
Pressinfo
Publikationer
Produkter och tjänster
Kunder och projekt
Jobba på GoalArt
Service och support
Om GoalArt
Kontakta oss
Webplatskarta

English
PUBLIKATIONER
Här finns ett urval av publikationer om Multilevel Flow Models och GoalArts algoritmer, metoder och praktiska erfarenheter. Klicka på referenserna för att ladda ner publikationen i PDF-format.

TIDSSKRIFTSARTIKLAR
Larsson, J. E., "Diagnostic Reasoning Strategies for Means-End Models," Automatica, vol. 30, no. 5, pp. 775-787, 1994.

Larsson, J. E., "Diagnostic Reasoning Based on Explicit Means-End Models," Artificial Intelligence, vol. 80, no. 1, pp. 29-93, 1996.

Larsson, J. E., "Diagnostic Reasoning Based on Means-End Models: Experiences and Future Prospects," Knowledge-Based Systems, vol. 15, no. 1-2, pp. 103-110, 2002.

Larsson, J. E., J. Ahnlund, T. Bergquist, F. Dahlstrand, B. Öhman, and L. Spaanenburg, "Improving Expressional Power and Validation for Multilevel Flow Models," Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, vol. 15, no. 1, pp. 61-73, 2004.

Öhman, B., "Discrete Sensor Validation with Multilevel Flow Models," IEEE Intelligent Systems, vol. 17, no. 3, pp. 55-61, May/June 2002.

KONFERENSBIDRAG
Baranovic, N., I. Ivankovic, D. Perharda, P. Andersson, Ksenija Zubrinic-Kostovic, and J. E. Larsson, "Experiences from Intelligent Alarm Processing and Decision Support Tools in Smart Grid Transmission Control Centers," Cigré Sessions, D2-112, Paris, 2016.

Bergquist, T., J. Ahnlund, J. E. Larsson, and L. Spaanenburg, "Using Correlation in MFM Model Design and Validation," Proceedings of the AILS 04 Workshop, Lund University, Lund, Sweden, pp. 61-69, 2004.

Dahlstrand, F., "Larmanalys with Fuzzy Logic and Multilevel Flow Models," Proceedings of the 18th Annual International Conference of the British Computer Society Special Group on Expert Systems, ES 98, Cambridge, England, pp. 173-188, 1998.

Dahlstrand, F., J. E. Larsson, and B. Öhman, "Variable Causality for Diagnostic Algorithms," Proceedings of the AILS 04 Workshop, Lund University, Lund, Sweden, pp. 48-53, 2004.

Dahlstrand, F., "Consequence Analysis Theory," Proceedings of the 2nd International Symposium on Engineering of Intelligent Systems, Paisley, Scotland, 2000.

Larsson, J. E., "Knowledge Engineering Using Multilevel Flow Models," Proceedings of the 2nd International Symposium on Engineering of Intelligent Systems, Paisley, Scotland, 2000.

Larsson, J. E., "Simple Methods for Alarm Sanitation," Proceedings of the IFAC Symposium on Artificial Intelligence in Real-Time Control, Budapest, 2000.

Larsson, J. E., "Avoiding Human Error," Proceedings of the International Conference on Control and Instrumentation in Nuclear Installations, Bristol, England, 2000.

Larsson, J. E., "Diagnostic Algorithms Based on Multilevel Flow Models," Proceedings of the 19th Workshop of the Swedish Artificial Intelligence Society, Ronneby, Sweden, 2002.

Larsson, J. E., “Support Tools for Situation Assessment,” Proceedings of the 3rd Seminar on Alarm Systems, Safety & Nuclear Division, IBC Global Conferences, London, 2002.

Larsson, J. E., "On-Line Root Cause Analysis for Large Control Centers," Proceedings of the 8th International Workshop on Electric Power Control Centers, EPCC 8, Les Diablerets, Switzerland, 2005.

Larsson, J. E., "On-Line Root Cause Analysis for Nuclear Power Plant Control Rooms," Proceedings of the International Symposium on Symbiotic Nuclear Power Systems for the 21st Century," ISSNP, Tsuruga, Fukui, Japan, 2007.

Larsson, J. E., F. Dahlstrand, B. Öhman, and J. Tuszynski, “Reliability Analysis Based on Multilevel Flow Models,” Proceedings of the 6th Workshop on Functional Modeling, University of Maryland, College Park, Maryland, 2002.

Larsson, J. E., B. Öhman, C. Nihlwing, H. Jokstad, L. I. Kristiansen, J. Kvalem, and M. Lind, "Alarm Reduction and Root Cause Analysis for Nuclear Power Plant Control Rooms," Proceedings of the Enlarged Halden Programme Group Meeting, HPR-360, Lillehammer, Norway, 2005.

Larsson, J. E., B. Öhman, A. Calzada, and J. DeBor, "New Solutions for Alarm Problems," Proceedings of the 5th Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation, Control, and Human Interface Technology, Albuquerque, New Mexico, 2006.

Larsson, J. E., B. Öhman, A. Calzada, C. Nihlwing, H. Jokstad, L. I. Kristiansen, J. Kvalem, and M. Lind, "A Revival of the Alarm System: Making the Alarm List Useful During Incidents," Proceedings of the 5th Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation, Control, and Human Interface Technology, Albuquerque, New Mexico, 2006.

Larsson, J. E. and K. Roudén, "Root Cause Analysis of the September 23, 2003 Nordel Blackout," 9th International Workshop on Electric Power Control Centers, EPCC 9, Ullensvang, Norway, 2007.

Larsson, J. E. and S. Lee, "Managing Information Overload in Power Grid Control Centers," 9th International Workshop on Electric Power Control Centers, EPCC 9, Ullensvang, Norway, 2007.

Larsson, J. E., B. Öhman, and A. Calzada, "Real-Time Root Cause Analysis for Power Grids," Proceedings of Security and Reliability of Electric Power Systems, CIGRÉ Regional Meeting, Tallinn, Estonia, 2007.

Larsson, J. E. and J. DeBor, "Real-Time Root Cause Analysis for Complex Technical Systems," Proceedings of the Joint 8th Annual IEEE Conference on Human Factors and Power Plants and 13th Annual Workshop on Human Performance / Root Cause / Trending / Operating Experience / Self Assessment," Monterey, California, 2007.

Öhman, B., "Failure Mode Analysis Using Multilevel Flow Models," Proceedings of the 5th European Control Conference, Karlsruhe, Germany, 1999.

Tuszynski, J., J. E. Larsson, C. Nihlwing, B. Öhman, A. Calzada, "A Pilot Project on Alarm Reduction and Presentation Based on Multilevel Flow Models," Proceedings of the Enlarged Halden Programme Group Meeting, HPR-358, Storefjell, Gol, Norway, 2002.


Tidsskriftsartiklarna ovan är preprints och inte de publicerade artiklarna i original. Konferensbidragen är "camera ready"-versioner av de publicerade artiklarna. Alla publikationer är tillgängliga som elektroniska kopior i enlighet med utgivarnas regler. Observera att författare såväl som utgivare behåller samtliga rättigheter. Det är endast tillåtet att läsa och kopiera materialet för personligt bruk. All annan använding är explicit förbjuden.
Våra publikationer omfattar ett flertal artiklar i vetenskapliga tidskrifter och från konferenser.

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.