Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Produkter och tjänster
Kunder och projekt
Barsebäck
Chevron
Dräger
Elsam
Elsam Engineering
EPRI
ESS
First Energy
Forsmark
Fortum
Gambro
HOPS
Jönköping Energi
Koncar
Lunds Energi
Midwest ISO
New York ISO
Oskarshamn
Ringhals
Rottneros
Svenska Kraftnät
Sydkraft Östvärme
Teracom
TVO
Vattenfall
Volvo Bus
Åforsk
Samarbete
Service och support
Jobba på GoalArt
Om GoalArt
Kontakta oss
Webplatskarta

English
SYDKRAFT ÖSTVÄRME
Sydkraft ÖstVärme producerar el, värme och kyla samt distribuerar fjärrvärme, processånga och fjärrkyla i Norrköpings tätort. I norra Stockholm produceras och distribueras fjärrvärme. Sydkraft ÖstVärme levererar ca 1,5 TWh värme (inklusive ånga) och 8 GWh kyla samt producerar ca 0,3 TWh el per år. Vid energiproduktionen nyttjas biobränslen, returflis, gummiflis, kol, avfall och olja som bränslen. Huvudprodukter som ingår i verksamhetsområdet är fjärrvärme, fjärrkyla, egenproducerad el, samt processånga.

Sydkraft Östvärme Panna 14.

PROJEKT MED SYDKRAFT ÖSTVÄRME
Hösten 2004 utförde GoalArt en larmsanering på Panna 13 hos Sydkraft Östvärme. Resultatet blev att det var möjligt att ta bort cirka 75 % av larmen. Sydkraft Östvärme genomför nu en larmreduktion baserat på resultaten av projektet, vilket kommer att förbätta situationen i kontrollrummet avsevärt.

MER INFORMATION
Om ni har frågor, kontakta gärna Jan Eric Larsson, VD för GoalArt, eller Jan Svensson, Sydkraft Östvärme.

E-mail: janeric@goalart.com
Läs mer: Sydkraft
Klicka för att följa länken.

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.