Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Produkter och tjänster
Industriella branscher
Diagnosfunktioner
Analystjänster
Teknisk bakgrund
GoalArt Diagnostic Station
Mjukvarulicenser
Förstudier
Modelleringsprojekt
Kurser och utbildning
Service och support
Kunder och projekt
Service och support
Jobba på GoalArt
Om GoalArt
Kontakta oss
Webplatskarta

English
ANALYSTJÄNSTER
Formella metoder för att analysera och undersöka processer. Resultatet är en rapport om specifika egenskaper hos anläggningen, styrsystemet eller produkten.

GoalArts analystjänster förbättrar anläggningens prestanda.

SENSORPLACERINGSANALYS
Beräknar vilka sensorer som behövs och var dessa skall placeras, för att kunna observera alla tänkbara fel men samtidigt använda ett så litet antal sensorer som möjligt.

LARMSANERING
Använder loggade data (trender) för att beräkna larmgränser och filter. Detta resulterar i en rapport som kan användas för att ställa in styrsystemets parametrar så att man blir av med okynneslarm och tysta larm (larm som aldrig aktiveras).

TILLFÖRLITLIGHETSANALYS
Beräknar tillgänglighet enligt IEC 61508, både off-line och on-line. Också känt som "probability and safety analysis" (PSA).

REDUNDANSANALYS
Processer med höga krav på tillgänglighet och säkerhet designas ofta med redundans i både hårdvara och mjukvara. Denna analys verifierar formellt att en sådan design uppfyller redundanskraven.

ENKELFELSTOLERANS
Vissa processer är designade så att de skall klara ett enstaka fel utan att sluta fungera. Denna analys verifierar formellt att en sådan design är korrekt gjord.

SIL-VALIDERING
Verifierar formellt att system med högre säkerhetsklassning (SIL) inte är beroende av system med lägre klassificering.
PÅ DENNA SIDA
Sensorplaceringsanalys
Larmsanering
Tillförlitlighetsanalys
Redundansanalys
Enkelfelstolerans
SIL-validering

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.