Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Produkter och tjänster
Industriella branscher
Diagnosfunktioner
Analytiska tjänster
Teknisk bakgrund
GoalArt Diagnostic Station
Mjukvarulicenser
Förstudier
Modelleringsprojekt
Kurser och utbildning
Service och support
Kunder och projekt
Service och support
Jobba på GoalArt
Om GoalArt
Kontakta oss
Webplatskarta

English
PRODUKTER OCH TJÄNSTER
GoalArt erbjuder en komplett portfölj av produkter och tjänster för larmhantering och beslutsstöd.

INDUSTRIELLA BRANSCHER
Leta upp er bransch nedan och se vad GoalArt kan göra för er.
Ni kan också använda tabellen nedan för att hitta vad ni vill läsa om.

Produkter Tjänster
GoalArt Diagnostic Station (GDS)
Mjukvarulicenser
Förstudier
Modelleringsprojekt
Kurser och utbildning
Service och support
Diagnosfunktioner
    Larmanalys
    Feldiagnos
    Tillståndsbaserad larmprioritet (SBAP)
    Sensorfelsindikering
    Konsekvensprediktion
    Tillförlitlighetsanalys (on-line)
    Åtgärdsplanering
    Larmsanering (on-line)
    Trendanalys
Analystjänster
    Sensorplaceringsanalys
    Larmsanering (off-line)
    Tillförlitlighetsanalys (off-line)
    Redundansanalys
    Enkelfelstolerans
    SIL-validering
Teknisk bakgrund


DIAGNOSFUNKTIONER
Algoritmer för övervakning, larmreducering och automatisk feldiagnos on-line.

ANALYSTJÄNSTER
Algoritmer för design och verifering av tekniska system.

TEKNISK BAKGRUND
Vår teknologi och dess fördelar, samt jämförelser med andra, äldre tekniker.

INTEGRATION
Hur GoalArts algoritmer kopplas till existerande styrsystem.

Läs mer: GoalArt Diagnostic Station
Läs mer: Mjukvarulicenser

SERVICE OCH SUPPORT
Service och support för våra produkter:

Läs mer: Förstudier
Läs mer: Modelleringsprojekt
Läs mer: Kurser och utbildning
Läs mer: Service och support
Läs vad GoalArt kan göra för er bransch, om våra algoritmer, samt om hur vi genomför våra projekt och leveranser.

SNABBLÄNKAR
Sensorplacering
Larmsanering
SBAP
Larmanalys

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.