Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Produkter och tjänster
Industriella branscher
Diagnosfunktioner
Analystjänster
Teknisk bakgrund
GoalArt Diagnostic Station
Mjukvarulicenser
Förstudier
Modelleringsprojekt
Kurser och utbildning
Service och support
Kunder och projekt
Service och support
Jobba på GoalArt
Om GoalArt
Kontakta oss
Webplatskarta

English
DIAGNOSFUNKTIONER
Algoritmer som utökar styrsystemets funktion on-line.

Kärnan i vår teknologi är våra diagnosfunktioner. De utökar ett existerande styrsystem med nya unika funktioner.

LARMANALYS
Sorterar larm och händelser i primära och konsekvenser. Stora larmkaskadar reduceras till en enda rotorsak. Denna unika algoritm löser problemet med larmkaskadar helt och hållet.

FELDIAGNOS
Övervakar systemet och när ett fel upptäcks utförs en systematisk sökning efter ytterligare fel, med användning av mätningar såväl som frågor till personalen. Resultatet är en förklaring av felsituationen och en plan för hur den ska hanteras. Kallas Airport Fault Detection System (AFDS) som produkt för flygplatser.

TILLSTÅNDSBASERAD LARMPRIORITET
Använder mätvärden för att identifiera nuvarande driftstillstånd, och kan sedan tilldela en dynamisk prioritet till alarm och händelser, och undertrycka irrelevanta larm helt och hållet. Kallas även state-based alarm priority (SBAP).

SENSORFELSINDIKERING
Använder observationer på en övergripande anläggningsnivå för att identifiera mätningar som är inkonsistenta med varandra. På detta sätt upptäcks sensorfel, felaktigt inställda larmgränser och andra mätproblem.

KONSEKVENSPREDIKTION
Hjälper operatören att förutsäga framtida konsekvenser av nuvarande fel och även av planerade åtgärder som förslås av operatören. Liknar FMEA och HAZOP, men fungerar on-line i realtid på den nuvarande situationen och hanterar alla tänkbara kombinationer av multipla fel.

TILLFÖRLITLIGHETSANALYS
Beräknar tillgänglighet enligt IEC 61508, både off-line och on-line. Också känt som "probability and safety analysis" (PSA).

ÅTGÄRDSPLANERING
Föreslår planer för att lösa de problem som identifierats av operatörer eller andra diagnosfunktioner från GoalArt.

LARMSANERING
Övervakar processen i realtid och upptäcker dåligt inställda larm, det vill säga larm som aktiveras allt för ofta eller allt för sällan.

TRENDANALYS
Övervakar mätningar i historiska databaser och använder statistiska algoritmer för att upptäcka fel som håller på att utvecklas. På detta sätt kan man vidta åtgärder innan felen hunnit uppträda.

Alla diagnosfunktioner ovan exekveras i en GoalArt Diagnostic Station.
PÅ DENNA SIDA
Larmanalys
Feldiagnos
SBAP
Sensorfelsindikering
Konsekvensprediktion
Tillförlitlighetsanalys
Åtgärdsplanering
Larmsanering
Trendanalys

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.