Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Produkter och tjänster
Industriella branscher
Diagnosfunktioner
Analystjänster
Teknisk bakgrund
GoalArt Diagnostic Station
Mjukvarulicenser
Förstudier
Modelleringsprojekt
Kurser och utbildning
Service och support
Kunder och projekt
Service och support
Jobba på GoalArt
Om GoalArt
Kontakta oss
Webplatskarta

English
FÖRSTUDIER
Kan man förbättra driften och säkerheten hos en anläggning genom att använda ett GoalArtsystem? Kan man ha nytta av feldiagnos ombord i en produkt och spara reparationsresor? En förstudie tar fram svaren på sådana frågor.

En förstudie innehåller starten på ett modelleringsprojekt. Om studien leder till ett projekt har inget arbete gjorts i onödan.

INNAN NI BESLUTAR ER
En förstudie är i princip den första delen av ett modelleringsprojekt. Den består normalt av följande steg:
  • Leta fram dokumentation som ritningar, processbilder och listor på sensorer och larm.
  • Val av ett mindre delsystem för vilket man bygger en MFM- eller SBAP-modell.
  • Testning i GoalArts mjukvaruverktyg.
  • Utvärdering och rapport.
Resultatet är en rapport som beskriver nuvarande larm- och diagnosproblem samt en utvärdering av hur GoalArt kan förbättra situationen.

Det är också möjligt att GoalArt bygger en liten demoapplikation baserad på förstudien, och att man kör tester på verkliga data för mer pålitliga resultat. Detta kallas vanligen ett pilotprojekt.

En demoapplikation är ofta bra för att visa på möjligheterna i en lösning.

Eftersom förstudien utgör den första delen av ett modelleringsprojekt har man inte gjort något arbete i onödan om förstudien fortsätter i ett skarpt projekt.

Läs mer: Förstudier
Läs mer: Modelleringsprojekt
Läs mer: Kurser och utbildning
Läs mer: Service och support

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.