Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Produkter och tjänster
Industriella branscher
Diagnosfunktioner
Analystjänster
Teknisk bakgrund
Exampel: larmanalys
Andra tekniker
GoalArt Diagnostic Station
Mjukvarulicenser
Förstudier
Modelleringsprojekt
Kurser och utbildning
Service och support
Kunder och projekt
Service och support
Jobba på GoalArt
Om GoalArt
Kontakta oss
Webplatskarta

English
EXEMPEL: LARMANALYS
En av GoalArts diagnosfunktioner är larmanalys. Denna funktion analyserar komplexa felsitutioner och kan peka ut de primära larmen, eller rotfelen. På detta sätt hjälper systemet operatörerna att förstå felsituationen.

LARMKASKADER
Komplexa industriella processer är vanligtvis utrustade med ett stort antal larm. Detta är för att göra processen lättare att övervaka och därmed säkrare. Men i komplexa felsituationer kan detta orsaka ett stort antal larm från följdfel, en så kallade larmkaskad. I sådana fall kan larmsystemet överbelasta operatörerna så att felsituationen blir oförståelig under en viss tid. Till exempel kom det ungefär 800 000 larm under de första två timmarna i Harrisburgolyckan, och operatörerna kunde inte förstå vad som pågick.

Larmkaskader orsakar problem i flyg, kraftindustri, kemisk industri, kärnkraft, medicinska instrument, stora motorer, etc. Det är ett regelbundet förekommande problem i dagens larmsystem.

EXEMPEL PÅ EN LARMKASKAD
Följande exempel är taget från en körning i en kärnkraftssimulator vid KSU i Studsvik. Ett typiskt användargränssnitt skulle kunna se ut som följer:

Översiktsbild från en kärnkraftssimulator. De röda cirklarna indikerar larm. Klicka för att förstora.
Klicka för att förstora.


Här syns reaktorn, turbinerna, kondensorn, förvärmarna och matarvattenpumparna. Bilden är förenklad för att passa på webben. Om man zoomar in på förvärmarna och matarvattenpumparna, det vill säga system 312, 462 och 463 ser bilden ut så här:

Processbild på matarvattensystemen från en kärnkraftssimulator. De röda cirklarna indikerar larm. Klicka för att förstora.
Klicka för att förstora.


Larmen med rött T är låga temperaturer i förvärmarna och rött F är ett lågt flöde genom en skalventil.

Det vanliga (gammalmodiga) sättet av visa larm är i en lista i ett larmfönster:

En larmlista för samma felsituation som ovan. Klicka för att förstora.
Klicka för att förstora.


LARMANALYS
Med hjälp av GoalArts larmanalysfunktion är det möjligt att separera primära larm från konsekvenslarm. I exemplet nedan visas primära larm i rött och följdfel i gult.

Samma översiktsbild som ovan men med larmanalys. Rött indikerar rotfel, gult konsekvenser. Klicka för att förstora.
Klicka för att förstora.


Här kan vi se att det låga ångflödet genom skalventilen är det enda rotfelet, medan alla lågtemperaturlarm är följdfel. Om vi zoomar in ser situationen ut så här:

Samma matarvattenbild som ovan men med larmanalys. Rött indikerar rotfel, gult konsekvenser. Klicka för att förstora.
Klicka för att förstora.


Med användande av två larmlistor kan vi visa primärlarmen i en lista:

En separat larmlista för rotfel. Klicka för att förstora.
Klicka för att förstora.


Och vi kan visa konsekvenslarmen i en annan lista:

En separat larmlista för följdfel. Klicka för att förstora.
Klicka för att förstora.


Exemplet visar att det låga ångflödet genom skalventilen orsakar samtliga temperaturlarm. Ett fel orsakar alltså 15 larm. I Harrisburgfallet hade GoalArts larmanalys reducerat larmkaskaden på 800 000 larm till ett enda, (en läcka genom en ångutsläppsventil).

FÖRDELAR MED LARMANALYS
Larmanalys hjälper operatörerna att skilja ut primära fel från konsekvenser, och alltså att förstå felsituationer bättre. Detta ger följande fördelar:
  • Operatörerna kan hantera rotfelet direkt, i stället för att ta hand om en stor mängd följdfel.
  • Ibland är konsekvenser så viktiga att de måste tas om hand före rotfelen. I dessa fall ger larmanalysen en klar förståelse för orsakskedjan och operatörerna kan handla med bättre kunskap om situationen.
  • Vid en ny unik och oväntad kombination av fel, ett så kallat once-in-a-lifetime event, är det vitalt att förstå nuvarande felsituation. Tillgång till larmanalys kan då vara skilnaden mellan en lyckad åtgärd och en allvarlig katastrof.
Harrisburgolyckan orsakades av en stor larmkaskad. Om man hade haft GoalArts larmanalys hade olyckan inte hänt. Detta kan låta som ett starkt uttalande, men med larmanalys blir olyckor typ Harrisburg, alltså olyckor som orsakas av larmkaskadar, triviala att hantera.

ANDRA OMRÅDEN


GoalArt erbjuder automatisk testning före leverans av komplexa tekniska produkter.

Larmanalys kan vara värdefull även under andra omständigheter. Moderna flygplan är utrustade med tiotusentals sensorer. Efter ett motorproblem måste servicepersonalen undersöka en enorm mängd information utan att begå misstag. Detta leder ofta till långa väntettider. GoalArts algoritm för feldiagnos samlar automatiskt in alla data, och larmanalysen kan sedan undertrycka samtliga konsekvensfel.

ANDRA ALGORITMER
Larmanalys är bara en av GoalArts algoritmer. Vi har flera algoritmer och metoder som hjälper operatörer att få ökad förståelse för processens tillstånd, särskilt i oväntade och farliga situationer.

Läs mer: Diagnosfunktioner
Läs mer: Analystjänster

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.