Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Produkter och tjänster
Industriella branscher
Flygplatssystem
Flyg och flygplan
Fordon och motorer
Industriella anläggningar
Medicinska system
Nätverksdrift
Kärnkraft
Kraftnät
Diagnosfunktioner
Analystjänster
Teknisk bakgrund
GoalArt Diagnostic Station
Mjukvarulicenser
Förstudier
Modelleringsprojekt
Kurser och utbildning
Service och support
Kunder och projekt
Service och support
Jobba på GoalArt
Om GoalArt
Kontakta oss
Webplatskarta

English
FLYG OCH FLYGPLAN

GoalArt undviker kostam felsökningstid och ökar flygplanens tillgänglighet.

SCENARIO
Ett flygplan får motorstörningar på väg från Amsterdam till San Francisco. Efter landningen måste felet snabbt hittas och avhjälpas. Över en miljon datavärden skickas via radio till teknikerna i San Francisco.

KONSEKVENSER
Planet landar men teknikerna har ännu inte hunnit gå igenom alla data och reparationen blir försenad. Efter ett tag missas starttiden. Inget annat plan finns tillgängligt. Till sist ställs avgången in och flygbolaget tvingas skicka 300 arga passagerare med andra bolag, till en hög kostnad. Några timmar senare hittas felet. Det är en trasig pump som kunde ha bytts på fem minuter.

LÖSNING
Med GoalArts feldiagnos hade scenariot sett annorlunda ut. De miljoner datavärdena anländer till San Francisco. En GoalArt Diagnostic Station analyserar dem och producerar en kort rapport med rotfelet, hur detta orsakar de 114 konsekvensfelen, samt ett reparationsförslag. Teknikerna kontrollerar rapporten, beställer en pump och bokar ett servicelag. När planet landar byts pumpen omedelbart. GoalArts system kollar att alla system fungerar och planet är redo att flyga igen.

FÖRDELAR
GoalArts system erbjuder kortare felsökningstider, en högre andel korrekta reparationer, och möjligheten att övervaka alla system kontinuerligt, för att erhålla tillståndsbaserad service och för att få tidig varning om fel som håller på att uppkomma.

Läs mer: Produkter och tjänster
Läs mer: Diagnosfunktioner
Läs mer: GoalArt Diagnostic Station
Läs mer: Mjukvarulicenser
PÅ DENNA SIDA
Scenario
Konsekvenser
Lösning
Fördelar

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.