Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Produkter och tjänster
Industriella branscher
Flygplatssystem
Flyg och flygplan
Fordon och motorer
Industriella anläggningar
Medicinska system
Nätverksdrift
Kärnkraft
Kraftnät
Diagnosfunktioner
Analystjänster
Teknisk bakgrund
GoalArt Diagnostic Station
Mjukvarulicenser
Förstudier
Modelleringsprojekt
Kurser och utbildning
Service och support
Kunder och projekt
Service och support
Jobba på GoalArt
Om GoalArt
Kontakta oss
Webplatskarta

English
FORDON OCH MOTORER

GoalArts system passar för alla typer av fordon och motorer.

SCENARIO
En biltillverkare testar el- och styrsystemen på de nybyggda bilarna innan dessa lämnar fabriken. Testningen görs manuellt och täcker bara cirka hälften av systemen. Det finns oupptäckta fel i var femte bil, vilket leder till höga servicekostnader under garantitiden.

Tillverkaren driver också verkstäder, där man använder en servicedator för att göra reparationerna effektivare och med högre träffprocent. Servicedatorn är tyvärr inte helt omtyckt av mekanikerna. Den skriver ofta ut 10-20 olika felkoder för varje fel, vilket innebär att mekanikern måste göra sin egen feldiagnos i alla fall, och ibland tvingas man svara på frågor i en förutbestämd ordning, vilket känns dumt för personalen.

KONSEKVENSER
En stor andel av de nya bilarna är behäftade med fel. Detta leder till stora kostnader för biltillverkaren, och ger också sken av dålig kvalitet för bilmärket. Dessutom är reparationskostnaderna onödigt höga, eftersom verkstäderna inte alltid använder servicedatorn. Reparationer som måste göras om flera gånger skadar bilmärkets rykte ytterligare.

LÖSNING
GoalArts larmanalys och feldiagnos kan används för att bygga ett system för leveranstestning. Varje bil pluggas in till testdatorn, som läser ut mätdata och genererar en kvallitetsrapoprt där det är dokumenterat att alla system i bilen fungerar vid leveransen.

Samma system kan integreras i verkstädernas servicedator. Systemet presenterar rotfelet vilket gör det lätt att föstå vad som verkligen är fel. GoalArts system kan också använda frågor, men tillåter att mekanikern avgör i vilken ordning frågorna skall ställas och observationerna göras.

Till sist kan samma system också sättas in i bilens egna datorer, så att man får tillståndsbaserad service och tidig varning för kommande fel.

FÖRDELAR
Användning av GoalArts system i leveranstestning skär kostnaderna för felaktiga bilar och ökar produktens kvalitet.

Användning av GoalArts system i servicedatorer ökar produktiviteten och minskar antalet reparationer som måste göras om. Desutom ökas tilltron till servicedatorn hos servicepersonalen.

Liknande problem och lösningar gäller för fartygsmotorer, turbiner, jetmotorer och annnan komplex teknisk utrustning.

Läs mer: Volvo Bus Corporation
Läs mer: Produkter och tjänster
Läs mer: Diagnosfunktioner
Läs mer: GoalArt Diagnostic Station
Läs mer: Mjukvarulicenser
PÅ DENNA SIDA
Scenario
Konsekvenser
Lösning
Fördelar

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.