Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Produkter och tjänster
Industriella branscher
Flygplatssystem
Flyg och flygplan
Fordon och motorer
Industriella anläggningar
Medicinska system
Nätverksdrift
Kärnkraft
Kraftnät
Diagnosfunktioner
Analystjänster
Teknisk bakgrund
GoalArt Diagnostic Station
Mjukvarulicenser
Förstudier
Modelleringsprojekt
Kurser och utbildning
Service och support
Kunder och projekt
Service och support
Jobba på GoalArt
Om GoalArt
Kontakta oss
Webplatskarta

English
MEDICINSKA SYSTEM

GoalArts teknologi har bevisat sin användbarhet för medicinska tillämpningar både vetenskapligt och industriellt. Gambro pressbild.

SCENARIO
En stor tillverkare av dialysmaskiner gör sina största vinster på att sälja material och dialysvätskor. Maskinerna bör alltså ha en mycket hög tillgänglighet. De är pålitliga men stannar ibland. I sådana fall tar felsökning lång tid, och när väl en diagnos har hittats, behövs ofta extra resor och väntetid för att hämta och ersätta skadade delar. Andelen reparationer som måste göras om är hög, villet visar att diagnoserna ofta är felaktiga.

KONSEKVENSER
Tiden för felsökning och omreparationer kostar mycket. Därtill kommer reskostnader och dålig PR.

LÖSNING
Ett GoalArtsystem kan reducera felsökningstiden till noll och ta bort samtliga fall av reparationer som måste göras om. Ett och samma system kan integreras hos dialysmaskintillverkaren på följande olika sätt:
  • I servicedatorer, för att hjälpa personalen på fältet.
  • I en server för att hantera alla maskiner som är anslutna via Internet.
  • I varje maskin, så att feldiagnosen är klar redan innan man ringer till service.
  • I produktionen för leveranstestning. När det gäller avancerad utrustning kan så mycket som 75% av tillverkningstiden vara testning före leverans. Denna tid kan skäras betydligt med ett GoalArtsystem.
FÖRDELAR
GoalArts system ökar tillgängligheten för maskinerna och minskar antalet felaktiga reparationer som måste göras om. Produktionstiden för varje maskin kan också kortas betydligt.

Läs mer: Gambro
Läs mer: Dräger
Läs mer: Produkter och tjänster
Läs mer: Diagnosfunktioner
Läs mer: Mjukvarulicenser
PÅ DENNA SIDA
Scenario
Konsekvenser
Lösning
Fördelar

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.