Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Produkter och tjänster
Industriella branscher
Flygplatssystem
Flyg och flygplan
Fordon och motorer
Industriella anläggningar
Medicinska system
Nätverksdrift
Kärnkraft
Kraftnät
Diagnosfunktioner
Analystjänster
Teknisk bakgrund
GoalArt Diagnostic Station
Mjukvarulicenser
Förstudier
Modelleringsprojekt
Kurser och utbildning
Service och support
Kunder och projekt
Service och support
Jobba på GoalArt
Om GoalArt
Kontakta oss
Webplatskarta

English
KRAFTNÄT

GoalArts teknologi kan hjälpa operatörer att undvika stora strömavbrott.

SCENARIO
Det är en vanlig dag i kontrollrummet som styr elnätet. Plötsligt börjar det droppa in larmindikeringar. Det verkar var något fel som är stort nog att olika utrustningar börjar koppla bort sig från nätet. Efter några minuter kommer det flera hundra larm. Det är omöjligt att förstå vad som pågår, och efter ytterligare tre minuter blir det strömavbrott över hela landet, till en kostnad av hundratals miljoner kronor.

ANALYS
Stora strömavbrott föregås vanligtvis av en kort tidsperiod under vilken felsituationen utvecklas. Det kan röra sig om allt från en minut till flera timmar. Beroende på det stora antalet larm som kommer in, en så kallad larmkaskad, är det omöjligt att analysera situationen och hitta rotorsaken eller rotorsakerna under så kort tid.

LÖSNING
GoalArts larmanalys kan analysera en larmkaskad även om det kommer flera 1000 larm per sekund. Detta betyder att ett GoalArtsystem kan hjälpa operatörerna att förstå felsituationen under tiden den utvecklas, och att vidta åtgärder i stället för att blint vänta på strömavbrottet.

FÖRDELAR
Ett GoalArtsystem ökar tillgängligheten hos elnätet. Stora strömavbrott kan undvikas eller så kan konsekvenserna och tiden för återuppbyggnad minimeras. Ett system har tjänat in sig många gånger om redan efter det första avbrottet som kan undvikas.

GoalArt kan läsa elnätets fysiska topologi från befintliga databaser, och automatiskt generera den MFM-modell som används. Det behövs alltså ingen modellering alls, utan det är bara att koppla in GoalArts system och börja använda det. Systemet kan läsa databaser i alla format, bland annat CIM, Oracle, och textbaserade format.

Read more: Swedish National Grid
Läs mer: Produkter och tjänster
Läs mer: Diagnosfunktioner
PÅ DENNA SIDA
Scenario
Analys
Lösning
Fördelar

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.