Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Produkter och tjänster
Industriella branscher
Flygplatssystem
Flyg och flygplan
Fordon och motorer
Industriella anläggningar
Medicinska system
Nätverksdrift
Kärnkraft
Kraftnät
Diagnosfunktioner
Analystjänster
Teknisk bakgrund
GoalArt Diagnostic Station
Mjukvarulicenser
Förstudier
Modelleringsprojekt
Kurser och utbildning
Service och support
Kunder och projekt
Service och support
Jobba på GoalArt
Om GoalArt
Kontakta oss
Webplatskarta

English
KÄRNKRAFT

Med GoalArts teknologi hade Harrisburgolyckan aldrig inträffat.

SCENARIO
Det är en vanlig dag i kontrollrummet. Plötsligt fylls rummet av blinkande larm och höga tutanden. Under de följande två timmarna kommer mer än 800 000 felindikationer. Personalen är oförmögen att fundera ut vad som pågår. Till sist hittar man felet. En ventil har fastnat i öppet läge medan dess indikering säger stängd. Ett knapptryck och ventilen stängs, 30 minuter före en härdsmälta. Året är 1979, platsen Harrisburg.

ANALYS
Kondens i en flödesmätare ledde till ett automatiskt snabbstopp. Nödkylningen medförde en tryckökning och en ventil öppnade för att släppa ut ånga. Efter några sekunder skulle den ha stängt igen men kärvade. En lampa i kontrollrummet visade att ventilen stängt men i verkligheten var den fortfarande öppen. När ånga fortsatte att läcka ut orsakade detta en stor mängd följdfel, vilket ledde till en larmkaskad i kontrollrummet.

LÖSNING
GoalArts algoritm sensorfelsindikering hade pekat ut att ventilens indikering var fel. Larmanalys hade visat att den öppna ventilen var orsaken till övriga larm. Operatörerna kunde ha stängt ventilen omedelbart i stället för att leta i timmar. Det skulle ha varit trivialt att hantera situationen.

FÖRDELAR
GoalArt kan lösa de larmproblem som finns i kärnkraftverk, genom att reducera antalet falska larm, undertrycka larm som är irrelevanta för nuvarande tillstånd, och genom att hitta rotfelet i komplexa larmsituationer. På detta sätt kan antalet onödiga snabbstopp minskas och produktiviten höjas.

Nya, komplexa och oförutsedda felsituationer, (så kallade once-in-a-lifetime events) reduceras till triviala situationer som lätt kan hanteras när de inträffar.

Läs mer: Industriella larmproblem
Läs mer: Barsebäck
Läs mer: Forsmark
Läs mer: Fortum
Läs mer: Oskarshamn
Läs mer: Ringhals
Läs mer: TVO
Läs mer: Produkter och tjänster
Läs mer: Diagnosfunktioner
PÅ DENNA SIDA
Scenario
Analys
Lösning
Fördelar

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.