Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Produkter och tjänster
Industriella branscher
Flygplatssystem
Flyg och flygplan
Fordon och motorer
Industriella anläggningar
Medicinska system
Nätverksdrift
Kärnkraft
Kraftnät
Diagnosfunktioner
Analystjänster
Teknisk bakgrund
GoalArt Diagnostic Station
Mjukvarulicenser
Förstudier
Modelleringsprojekt
Kurser och utbildning
Service och support
Kunder och projekt
Service och support
Jobba på GoalArt
Om GoalArt
Kontakta oss
Webplatskarta

English
INDUSTRIELLA ANLÄGGNINGAR

GoalArts unika och industriellt utprövade teknologi löser larmproblemen i industriella anläggningar.

SCENARIO
Ett kraftverk fungerar rimligt bra, men kontrollrumssituationen är långt ifrån perfekt. Operatörerna överbelastas av stora mängder larm varje dag. Problemen är:
  • Onödiga sensorer och larm
  • Felaktigt inställda larmgränser
  • Irrelevanta larm för vissa tillstånd
  • Skurar av konsekvenslarm
KONSEKVENSER
Den stora mängden larm har lett till en situation där operatörerna regelbundet tvingas ignorera larm, och kvitterar dem utan att veta om det egentligen var något fel. Ibland ignoreras även viktiga larm, vilket leder till stopp, felaktig produktion, och skador på utrustningen.

Ibland förekommer mer komplexa felsituationer, vilket visar sig i larmkaskadar och nödstopp. Rotfelet identifieras dock sällan. I stället startas anläggningen upp igen, och efter ett tag kommer ett nytt stopp, kanske av samma orsak.

Anläggningen verkar går rimligt bra, men i längden är de onödiga kostnaderna ansenliga.

Operatörernas arbetssituation är också sämre än nödvändigt, eftersom de om och om igen tvingas ta hand om onödiga larm.

LÖSNING
GoalArt kan lösa alla dessa larmpoblem för en industriell anläggning, och ta bort okynneslarm, undertrycka larm som är irrelevanta för ett visst driftstilstånd, samt reducera larmkaskadar till ett enda rotfel.

FÖRDELAR
Löser man larmproblemen leder det till ökad produktivitet, färre stopp, mindre utsläpp och säkrare produktion. Det ger också en bättre arbetsmiljö för operatörer och servicetekniker. Till sist kan man också bygga ut anläggningen och/eller antalet larm utan att förvärra situationen för personalen.

Den typiska återbetalningstiden för en genomsnittlig anläggning är cirka 0.5 - 3.0 år. Om anläggningen har stora larmproblem och ofta drabbas av stopp, kan dock systemet vara intjänat genom att en enda incident undviks.

Läs mer: Industriella larmproblem
Läs mer: Elsam
Läs mer: Elsam Engineering
Läs mer: Lunds Energi
Läs mer: Vattenfall Utveckling
Läs mer: Produkter och tjänster
Läs mer: Diagnosfunktioner
Läs mer: GoalArt Diagnostic Station
PÅ DENNA SIDA
Scenario
Konsekvenser
Lösning
Fördelar

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.